Stein Halvorsen Arkitekter AS ble grunnlagt i 1996 da Stein Halvorsen og Christian Sundby vant konkurransen om Sametinget. Vår visjon er å utforme fremtidsrettet arkitektur som skaper gode rom og økt livskvalitet for menneskene som bruker bygningene. Arkitekturen tar utgangspunkt i tradisjonell nordisk byggeskikk, tilpasset lokale klimaforhold og landskapet som omgir bygningene.

Kontoret er Oslo-basert og består av 23 arkitekter, en BIM-tekniker og en administrativ leder. Våre prosjekter spenner fra hytter og eneboliger til komplekse prosjekter innen utdanning, helse, forsvar og kultur. Ved å skape arkitektur med naturlig og effektiv materialbruk, planlegger vi miljøvennlige bygninger for fremtidige generasjoner. God arkitektur beriker folks liv gjennom romlige opplevelser og verdiskapning for samfunnet.

Tilbake